STAPPEN UIT EEN BOARDROOM OM NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Virtual boardroom

Evaluaties en retraites met de raad bieden uitstekende platforms voordat het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen van kwesties, de bevorderen van discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In veel bedrijven is deze processen standaard geworden en proberen ze natuurlijk keurig in uw activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en bieden ze de mogelijkheid voordat het bestuur om niet alleen de uitvoerende bestuurders, maar eveneens het verschillende senior management te vinden. Board assessments zijn genkele evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daarginds is genkele magische formule voor dezelfde beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen van elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze inslikken zich concentreren op alles, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties van elke regisseur. Het besturen van een bedrijf is een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties met de dag. Een effectieve manier door het ieder in perspectief te plaatsen, is door uit de beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders vanwege belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer het prestaties plus behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling met het handelsbedrijf.
  • Bouw consensus plus los nieuwe meningsverschillen op voordat ze problemen beheersen worden.

management board

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid en vertrouwen medio de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden is om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn een paar suggesties:

  • Regel aan elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om plaatsen toe bij wijzen betreffende elke bestuurder om bij een diner te vertrekken zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in uw loop met een tijdsperiode de gelegenheid heeft door naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te kletsen.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of een leidende directeur, als het voorzitter lid is met het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met beslist individuele bestuurder om beslist maaltijd erbij horen betreffende de directeur over u bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan eveneens problemen betreffende de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie bestaat.
  • Een CEO behoren minstens een keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die het directeur heeft over het bedrijf, het management en de evenement van het CEO. Het NED-voorzitter, als die er is, moet hier nauw bij belanden betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen een stoel bij lobbyen precies waar zich misschien spanningen alsof problemen plaatsvinden.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door de voorzitter, de hoofdregisseur ofwel een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot een succesvolle evaluatie is het creëren betreffende een omgeving waarin respondenten openhartig bestaan. Ze moeten er er gerust van zijn dat hen antwoorden niet aan hen kunnen belanden toegeschreven plus dat ze zich niet persoonlijk voordat het hele bord moeten schamen sinds wat iemand anders in uw groep over hen zou zeggen. Een evaluatie dienen worden gevolgd door beslist rapport betreffende de voltallige raad en, indien betreffende toepassing, betreffende individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou inslikken worden gebracht, moet enkel de management board mens die de onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking erbij zien krijgen. Mensen hebben een natuurlijke neiging vanwege zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand erbij verminderen, ben om evaluaties opnieuw boven te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van een oefening zijn om een prestaties erbij verbeteren in plaats van kritiek bij leveren bij prestaties ofwel gedrag. De behandelen met beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, boven plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is het tijd aan het bestuur. De retraite wordt een locatie voor groepsdiscussie met de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen worden opgelost.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>